Dokumentera rör och kanaler


Med hjälp av våra inspektionskameror kan både byggherrar och entreprenörer redan under byggskedet få dokumentation på att rör och kanaler är rätt förlagda och har den rätta funktionen. Fastighetsägare kan med hjälp av TV-inspektion bedöma installationssystemets status inför reparation och ombyggnad. Metoden används även för att planera och budgetera underhållsåtgärder för t ex ett ledningsnät. Vi är medlemmar i Sveriges TV-inspektions Företags Förening STVF och vi är auktoriserade rörinspektörer. 

Vanliga tillfällen när vi rekommenderar TV-Inspektion: 

  • Återkommande stopp i ledningar
  • Förebyggande, besiktning av kondition, funktion
  • Felsökning
  • Slutbesiktning 


TV- Inspektion av ledningar och rör – Så går det till: 

Har du fortfarande återkommande stopp efter högtrycksspolning kan det vara dags att göra en rörinspektion, en ordentlig genomgång av rörens kvalitet.Vi rengör först rören genom spolning och därefter filmar vi för att få en klar bild av statusen på rören.
Oftast filmas rören i samband med problem, men även vid nybesiktning och planerad kontroll på rörsystemet.
Resultaten redovisas på ett USB-minne som innehåller film och ev. protokoll.


Filmning av rör i fastighet

Vi filmar alla typer av rör i och runt fastigheter.
Oftast filmas rören för att lokalisera återkommande fel, men vanligt är också nybesiktning och planerad kontroll för att få en status på gamla rörsystem.


Filmning av ledningar i mark

Vi filmar och besiktigar alla typer av ledningar och rör som ligger under markyta, både i förebyggande syfte men även vid akuta stop


Positionering och pejling

Vi kan även utföra pejling av rör och ledningar för att markera ut punkter där en skada eller läcka är.
Detta är en stor fördel.  När du vet var skadan är och slipper du gräva eller bila upp i onödan.
Positionering av ledningar i bjälklag, vägg eller bottenplatta, här ser du exakt hur ledningarna ligger. Detta ger en översikt av ledningsdragning och kan underlätta beslutsfattande gällande renovering eller ombyggnad.

Kontakta oss


JRAB – Jönköpings Renhållning AB

Du hittar oss i Jönköping, Vaggeryd, Gislaved, Nässjö och Tranås.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med allt från det lilla till en helhetslösning.

 

Jour dygnet runt! 036-36 21 80  |  info@jrab.se