Sortering, bearbetning, utveckling

 

Vid våra olika sorteringsanläggningar i Jönköpings län sorterar och bearbetar vi det osorterade avfallet som kommer in. Första åtgärden är att sortera ut så mycket återvinningsmaterial som möjligt;  papper, plast, trä och metaller. Återvinngsmaterial går idag direkt till Målön, vår återvinningsanläggning, söder om Jönköping. Det som blir kvar körs sedan genom en krossanläggning där materialet krossas till önskad storlek.

Man kan efter krossningen plocka bort mer återvinningsmaterial: 

  • Metaller sorteras bort med magneter.
  • Sten, sand, glas och andra tunga fraktioner siktas bort.
  • Restprodukter går vidare till värmeverken som brännbart avfall.


Vår anläggning i Vaggeryd förädlar brännbart industriavfall till bränslekross och bränslepellets.


Målön - Taberg

Vi arbetar efter att finnas nära kunden, det lokala alternativet.
Detta innebär korta transporter från hämtning hos kund till återvinningsanläggningen Målön.
Vi hämtar återvinningsmaterial hos dig enligt fasta intervaller eller vid budning. När du sorterar ditt avfall sparar vi tillsammans både miljö, ekonomi samt bidrar till att jordens resurser utnyttjas på ett miljöriktigt sätt.

På denna anläggningen är vårt mål att återvinna allt inkommande material.
För att återvinna så stor del som möjligt gäller det att sortera rätt. Sorteringsguiden som du hittar här hjälper dig. 

Kontakta oss


JRAB – Jönköpings Renhållning AB

Du hittar oss i Jönköping, Vaggeryd, Gislaved, Nässjö och Tranås.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med allt från det lilla till en helhetslösning.

 

Jour dygnet runt! 036-36 21 80  |  info@jrab.se