JRAB – Jönköpings Renhållning. Slamsugning, containers, återvinning.

Förenkla och effektivisera avfallshanteringen


Vi hjälper dig att förenkla verksamhetens totala avfallshantering. Vi har lång och bred erfarenhet av liknande uppdrag hos Jönköpings företag. I våra helhetslösningar ingår alltifrån material och hjälpmedel till tjänster och utbildningar. Allt för att skapa en rationell och kostnadseffektiv avfallshantering. 

Så går det till:

  • Vi inventerar allt avfall och tittar på vad som kan förbättras i din befintliga hantering. Mycket av dagens avfall kan förädlas och användas på nytt som bränsle eller returemballage. Små förändringar som att sortera avfallet i fler fraktioner sparar både ekonomin och miljö.
  • Vi tittar på en lösning som är anpassad för din verksamhet och lämnar ett kostnadsförslag. När du är nöjd med upplägget skapar vi lämpliga hämtningsintervaller. Vi erbjuder statistik på volymer och avfallsslag för din överblick och för rapportering till myndigheter i enlighet med lagar och förordningar.
  • Farligt avfall märks upp och dokumenteras för vidare transport till destruktion, vi säljer eller hyr ut miljöskåp för en säker hantering där allt farligt avfall kan placeras. 
  • Vi hjälper till med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.

 

Kontakta oss


JRAB – Jönköpings Renhållning AB

Du hittar oss i Jönköping, Vaggeryd, Gislaved, Nässjö och Tranås.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med allt från det lilla till en helhetslösning.

 

Jour dygnet runt! 036-36 21 80  |  info@jrab.se