Materialåtervinning utgör en stor roll i kretsloppet, en cirkulärekonomi som gynnar alla

 

Det är viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. 

En stor del av vårt avfall är biologiskt nedbrytbart, genom kompostering eller rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster.

Många av de fraktioner JRAB omhändertar ingår i det globala kretsloppet. Vi hämtar flytande eller fast avfall hos kunder som återvinns i flera steg till ämnen som återgår i kretsloppet. Fettavskiljare, kvarnat matavfall, avloppsslam/septicslam blir Biogas som förädlas genom rötning, rötningsresten blir till gödning för tex. åkermark.
Oljeavskiljare - Oljefas återvinns till nya smörjmedel eller energiåtervinns.
Restprodukter från industri/verksamheter återvinns i första hand genom olika processer till nya produkter. Den del som inte går att återvinna går till energiåtervinning.

Spara på rent vatten – en produkt från naturen vi alla måste hushålla med

Våra spolbilar med vattenåtervinning återanvänder det vatten som sugs upp från ledningar, rör och brunnar. Vattnet återanvänds flera gånger och sparar på så sätt in på vårt rena vatten.
Regnvatten från taken på våra anläggningar samlas upp i stora tankar som sen används av våra spolbilar när de besöker kunder för rengöring eller avloppsstopp.

Kontakta oss


JRAB – Jönköpings Renhållning AB

Du hittar oss i Jönköping, Vaggeryd, Gislaved, Nässjö och Tranås.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med allt från det lilla till en helhetslösning.

 

Jour dygnet runt! 036-36 21 80  |  info@jrab.se