Ansvar för hela kedjan


Vi hjälper dig med hantering av farligt avfall och sanering av miljöfarliga ämnen vid exempelvis nedläggning av industri och verkstäder. Är du osäker på vilka miljöfarliga produkter som finns i verksamheten kan vi analysera vad som finns och hur saneringen ska utföras. Här kommer våra erfarna kemister in som dokumenterar och offererar hantering av kemikalier. Vi ansvarar för hela kedjan från säker hämtning till dokumentation och destruktion. Vi erbjuder statistik för er kontroll till myndigheterna i enlighet med lagar och förordningar.

NYTT LAGKRAV 1/11-20 krav på spårbarhet av farligt avfall till Naturvårdsverket.


Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i Avfallsförordningen, SFS 2011:927. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på miljö och hälsa.
Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare, vid transport ska godsdeklaration på avfallet medföras.
Tillstånd för transport och mellanlagring hittar du under vår dokumentsida.

Vanligt förekommande farligt avfall från företag och industrier

 • Oljefilter
 • Elektronik
 • Batterier
 • Oljehaltigt avfall
 • Lösningsmedel
 • Färg- lim- och lackavfall
 • Tungmetallhaltigt avfall
 • Surt eller alkaliskt avfall
 • Bekämpningsmedel

ADR-TRANSPORT –  Transport av farligt avfall

Vi hjälper dig med transporter av farligt avfall. Är det flytande avfall och vätskor sker transport med tankbil.
Styckegods hämtas med lastbil och packas i godkända emballage som är lämpliga för godset.

 • Styckegods hantering
 • Flyttning av eldningsolja, diesel, bensin mm
 • Transport av lösningsmedel
 • oljeavskiljare och provtagningar

Kontakta oss


JRAB – Jönköpings Renhållning AB

Du hittar oss i Jönköping, Vaggeryd, Gislaved, Nässjö och Tranås.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med allt från det lilla till en helhetslösning.

 

Jour dygnet runt! 036-36 21 80  |  info@jrab.se