Provtagning, tömning, rengöring, besiktning

 

Oljeavskiljare används vid de verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor. Avskiljaren förhindrar att förorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet. Utsläpp kan orsaka stora skador i sjöar och vattendrag och på djur och växter i dessa miljöer.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs:

  • Bensinstationer/fordonstvätt
  • Trafikbelastande ytor ex. garage, parkeringsplatser, spolplattor.
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter ex. verkstad/bilskrot.
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer.

 

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas och underhållas med regelbundna kontroller.
Vi genomför provtagning, tömning, rengöring samt besiktning och är auktoriserade för besiktning enligt Svensk Standard EN 858.

Avfall från tömning av oljeavskiljare klassas som farligt avfall och speciella regler och dokument krävs. Vi hjälper er med all hantering och godkända dokument.

Kontakta oss


JRAB – Jönköpings Renhållning AB

Du hittar oss i Jönköping, Vaggeryd, Gislaved, Nässjö och Tranås.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med allt från det lilla till en helhetslösning.

 

Jour dygnet runt! 036-36 21 80  |  info@jrab.se