Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på miljö och hälsa. Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare. Vid transport måste deklaration på avfallet medföras.

Exempel på farligt avfall:

 • Asbest
 • Absolut och andra oljeabsorbenter
 • Ammoniak
 • Avloppsrör och kablar som innehåller bly
 • Bensin
 • Bly
 • Färgrester
 • Kromhaltigt avfall
 • Kvicksilverhaltigt avfall
 • Lim
 • Lösningsmedel (aceton, lacknafta, tinner m.m.)
 • Olja
 • PCB-haltigt avfall (fog- och tätningsmassa, kondensatorer, golvmattor m.m.)
 • Syror
 • Spackel
 • Torktrasor med olja eller fett
 • Zinkhaltigt avfall

 

 

Kontakta oss


JRAB – Jönköpings Renhållning AB

Du hittar oss i Jönköping, Vaggeryd, Gislaved, Nässjö och Tranås.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med allt från det lilla till en helhetslösning.

 

Jour dygnet runt! 036-36 21 80  |  info@jrab.se